Politikalarımız

1.Etik Politikası


Etik politikanın amacı işyeri uygulamalarında şeffaflık, güven ve bütünlük sağlamaktır. Etik politikası tüm Gentaş Grubu çalışanın katılımı ve desteği ile oluşturulan bir ekip çalışması ürünüdür. Etik politikasının prensibi çalışanlarının, ortaklarının, alıcılarının ve genel olarak şirketin yasal olmayan, bilinçli ya da bilinçsiz olarak zarar görmelerini engellemeye çalışmaktır. Bu prensip üçüncü şahıslar olan çalışanlar dahil Gentaş Grup bünyesindeki çalışanları, danışmanları, geçici çalışanları ve diğer çalışanlarını kapsar.


Yönetimin Etik Görevleri;

 Gentaş grup üst düzey çalışanları diğer çalışanlar için örnek olmalıdır. Herhangi bir işyeri uygulamasında dürüstlük ve bütünlük üst düzey çalışanların birinci önceliği olmak zorundadır.

 Yöneticiler, çalışanlardan gelen öneri ve şikayetlere açık olmalı ve memnuniyetle karşılamalıdır. Bu, çalışanların herhangi bir konuda fikir beyan etmede rahat olmalarını ve yöneticilerin, iş gücü dahilindeki endişeler konusunda bilgi sahibi olmasını sağlar.
 Yöneticiler, Gentaş Grup içindeki pozisyonları ile ilgili tüm çıkar çelişkilerini açık etmek zorundadırlar.


Çalışanların Etik Görevleri

 Gentaş Grup çalışanları herkese karşı eşit bir tutum sergiler, karşılıklı saygı içerisinde çalışır, takım ruhunu destekler ve etik olmayan ve uygunsuz davranışlardan kaçınır.
 Her bir çalışan etik değerlerini korumak zorundadır.


Şirket Bilinci


 Çalışanların arasındaki iş ilişkilerin etik şekilde gerçekleştirmesini teşvik edecek davranışlar ödüllendirilecektir.
 Gentaş Grup, şirket içi etik vizyonun güçlendirilmesi için güvenilir ve dürüst bir ortamın teşvik edecektir.


Etik Uygulamaların Korunması


 Gentaş Grup bütünlük mesajının önemini güçlendirecek ve uyum en üstten başlayacaktır. Yönetici, müdür, tüm çalışanlar etik duruşunu tutarlı bir şekilde devam ettirmek ve etik davranışı desteklemekle yükümlüdür.
 Gentaş Grup çalışanlar karşılıklı iletişime teşvik etmeli, dürüst geri bildirimler almalı ve dürüstlük ve objektiflik dahilinde herkese eşit davranmalıdır.
 Gentaş Grup, etik kuralların tüm çalışanlara ulaştırıldığından ve etik kurallar ile ilgili konularla ilgilenildiğinden emin olmak için, uygulama bilgilendirme komitesi kurmuştur.


Etik Olmayan Davranışlar


 Gentaş Grup çalışanlar arası ilişkilerde, eylemlerde ve iletişimlerde gerçekleşecek, etik olmayan ve uygunsuz davranış girişimlerinden ve eylemlerinden sakınacaktır.
 Gentaş Grup taciz ve ayrımcılığı asla hoş karşılamayacaktır. Şirketin ticari, pazarlama, çalışma, personel, finans, ve kaynak kodu ile ilgili bilgilerinin ve şirketin başarısının altında yatak teknik bilgilerin yetki dışı kullanımı hoş karşılanmayacaktır.


Gentaş Grup hiçbir şekilde yolsuzluğa izin vermeyecektir ve yolsuzluk durumunda kanunlara uygun olarak etik ve hassas bir şekilde gerekeni yapacaktır.


Yürürlük


 Bu etik kurallara herhangi bir şekilde uygunsuzluk durumu tolerans görmeyecektir ve Gentaş Grup etik kuralların çiğnenmesi durumunda yanlışı düzeltmek için en hızlı şekilde eyleme geçecektir.
 Bu prensibe aykırı hareket ettiği tespit edilen her personel, işine son vermek de dahil olmak üzere disiplin cezasına çarptırılacaktır.

 


2.Sağlık ve Güvenlik Politikası


 Herkes için sağlıklı ve güvenli çalışma alanı olarak tanınmak
 İş kazaları, işten kaynaklı yaralanmalar ve meslek hastalıkları kabul edilemez ve önlenebilirdir.
 Herkesin işe uygun bir şekilde gelme, güvenli bir şekilde çalışma sorumluluğu vardır.


Sorumluluklarımız


Sağlık ve güvenlik Gentaş Grup için çok önemlidir. Hiyerarşik seviyemize bakmaksızın her birimiz ve yaptığımız her iş çalışma alanı güvenliğini oluşturma ve bunu korumada bir role sahiptir.


Şirket içerisinde nerede çalışırsak çalışalım kararlarımız ve eylemlerimiz kişisel sağlığımızı diğerlerinin sağlığını etkileyebilir. Yönetimin sağlık ve güvenliği sağlamada önemli bir sorumluluğu vardır.


Süpervizör olarak çalışanların, direktifleri doğrultusunda, çalışanların sağlık ve güvenliklerini korumada sorumlulukları vardır. Tüm çalışanlar güvenli bir şekilde ve kanunlara ve Gentaş Grup gereksinimlerine uygun olarak çalışmakla sorumludurlar.


Görevlerimiz


 Tüm sağlık ve güvenli yönetmeliklerine ve Gentaş Grubunun fahri görevlerine uymak.
 Verilen her karar ve gerçekleştirilen her eylemde güvenliği ön planda tutmak.
 Tehlikeleri belirlemek, değerlendirmek ve kontrol altına almak.
 Kendi eylemlerimizin sorumluluğunu üstlenmek. Olası tehlikeleri (kazalar ve atlatılan kazalar) engellemek için birbirimiz ile bağlantıda olmak ve verilen eğitimleri uygulamak.
 Çalışanların sağlık ve güvenliklerini etkileyebilecek konularda çalışanlardan ve çalışanların temsilcilerinden bilgi edinmek.
 İşyeri kazalarını, mesleki rahatsızlıkları elimine edecek ve riski azaltacak eğitimler, çalışma uygulamaları, alet ve ekipmanları sağlamak.
 Rekabeti artıracak hedefler ve amaçlar oluşturarak, performansı takip ederek, başarıyı ödüllendirerek sağlık ve güvenlik performansının ve yönetim sisteminin sürekli gelişimi için çabalamak.

Test

Form Gönderimi

Tamam

Genel Müdürlük

Ulubey Mah.Dolantı Cad. No:21 Altındağ 06160 Ankara - TÜRKİYE
Tel: +90.312 353 02 06 (pbx) - Fax: +90.312 350 99 17

e-mail: gentas@gentas.com.tr

Mengen

Serpek Mevki Mengen 14841 Bolu
e-mail:gentas@gentas.com.tr

Bolu

Mudurnu yolu 5. km Doğancı Köyü 14200 Bolu
e-mail:gentas@gentas.com.tr

Pont Canavese

Via Caviglione 36 10185 Pont Canavese (TO) ITALY

e-mail:gentas@gentas.com.tr

© 2017 | GENTAŞ A.Ş. - Tüm Hakları Saklıdır.
Web Tasarım Teknobay