Gentaş Kariyer Politikası

Kariyer Politikası

 Tüm işlemlerimizi etik çerçevede ve sorumluluk bilinci ile gerçekleştirmek
 Tüm bireylerin haklarına saygılı yaklaşmak
 Çevreye duyarlı davranmak

Çocuk İş Gücü

Gentaş Grup çocuk iş gücü kullanmaz ve kullanmayı da hoş karşılamaz. “Çocuk” terimi, 15 (bazı yerel kanunlara göre 14) yaş altında olan ya da daha yüksekse, çalışma için yerel kanunlarca belirlenmiş yaşın ya da mecburi eğitimi tamamlamak için gerekli olan yaşın altında olan bireyleri kapsar. “Çocuk” tanımı içine girmeyen gençleri işe alan Gentaş Grup, bu personel için geçerli olan tüm kanun ve düzenlemelere de uyacaktır.

İstek Dışı Çalıştırma

Gentaş Grup sabıkalı, teminatlı, sözleşmeli ya da başka türlü hiçbir personeli zorla ya da istem dışı çalıştırmaz ve bu şekilde çalıştırmayı da hoş karşılamaz.

Ayrımcılık Yapmama

Gentaş Grup maaş, menfaat, terfi, disiplin, işe son verme ya da emeklilik durumları dahil işe alım ve çalıştırma sırasında dil, ırk, din, yaş, ulus, etnik köken, cinsiyet, politik görüş ayrımı yapmaz.

Sağlık ve Güvenlik

Gentaş Grup çalışanlarına (a) içilebilir su ve sıhhi olanaklara makul erişim; (b) uygun ve yeterli yangın güvenlik önlemleri ve olanaklarına makul erişim ve; (c) uygun ve yeterli aydınlatma ve havalandırma olanaklarına makul erişim sağlayacak şekilde tüm geçerli yasa ve yönetmeliklere uygun sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı sağlar.

Ücretlendirme

Gentaş Grup asgari ücretler, fazla mesai, maksimum çalışma saat, parça başına fiyat ve maaş ile ilgili yasalar dahil olmak üzere maaş ve çalışma saati yasalarının tamamına uyar ve yasal çerçevede edinilmiş hakları hak sahiplerine verir. Gentaş Group fazla mesaileri yasalar ile belirlenmiş minimum ücretlendirme yönergelerine göre ya da eğer fazla mesai ile ilgili yasa yoksa, en az normal saat başı ücret ile ücretlendirir. Yerel endüstri standartlarının geçerli yasal gereksinimlerin üzerinde olması durumunda, tedarikçilerin yüksek standartları karşılamasını teşvik ederiz.

Çevrenin Koruması

Gentaş Grup geçerli tüm çevresel yasa ve yönetmeliklere uyacaktır ve çalışmalarını çevreyi koruyacak, doğaya saygılı olacak şekilde düzenleyecektir.


Genel Başvuru

  • Dosya Ekle
Test

Form Gönderimi

Tamam

Genel Müdürlük

Ulubey Mah.Dolantı Cad. No:21 Altındağ 06160 Ankara - TÜRKİYE
Tel: +90.312 353 02 06 (pbx) - Fax: +90.312 350 99 17

e-mail: gentas@gentas.com.tr

Mengen

Serpek Mevki Mengen 14841 Bolu
e-mail:gentas@gentas.com.tr

Bolu

Mudurnu yolu 5. km Doğancı Köyü 14200 Bolu
e-mail:gentas@gentas.com.tr

Pont Canavese

Via Caviglione 36 10185 Pont Canavese (TO) ITALY

e-mail:gentas@gentas.com.tr

© 2017 | GENTAŞ A.Ş. - Tüm Hakları Saklıdır.
Web Tasarım Teknobay